Tanáraink

Tanáraink a 2019/2020. tanévben

 

Név:

Szak:

Osztály-főnök

megbízatások

Szabó István

matematika – fizika

 

intézményvezető

Buday Rezső

történelem – földrajz

 

intézményvezető-helyettes
AJTP programfelelős
továbbtanulási felelős

Sáró Péter

fizika – kémia

 

intézményvezető-helyettes

Albert Csilla

magyar – angol nyelv – orosz

12.A

Közalk. Tanács tag

Arany Tünde

matematika - fizika

8.B

 

Bárány Hedvig

matematika

12.E

közösségi szolgálat

Bárányné Nagy Erika

magyar – történelem

 

 

Berki Judit

magyar – dráma – orosz

 

 

Csáki Tibor

történelem – földrajz

 

 

Dr. Chandlerné Rozinka Stefánia

angol nyelv

12.C

angol mk. vez.

Csordás-Nagy Sára

német nyelv – orosz

9.E

német mk. vez.

Csordás Péter

informatika – matematika

 

 

Csűri Regina

angol

9.C

 

Dezsőfi Beatrix

angol nyelv – orosz

 

ofi. mk. vez.

Détáriné Szabó Anikó

történelem – földrajz

10.A

PDSZ,
Közalk. Tanács vez.

Dunszt Ágota

olasz – spanyol

 

 

Dunszt Ferenc

testnevelés

 

 

Faragóné Tóth Andrea

angol nyelv

11.C

 

Fári János

informatika – matematika

 

 

Földváriné Csuti Orsolya

magyar – történelem

 

 

Frisnicz Irén

német nyelv – orosz – tánc és dráma

10.E

 

Gerstmár Rita

magyar – történelem

10.C

magyar mk. vez.

Halász Gergely

biológia – kémia

 

 

Hankóczi Gergelyné

magyar – dráma

 

Hegedüs Marietta

biológia

11.A

közösségi szolgálat

Horváth Gábor

testnevelés

8.A

 

Karagics Mátyás

testnevelés

 

testnevelés mk. vez.

Kis Pál Lászlóné

német nyelv

Kiss Sándor

történelem

 10.D

 

Kissné Földy Katalin

német nyelv – történelem

 

 

Kovácsné G. Ivett

angol nyelv

Kovácsné Szipán Andrea

matematika – francia nyelv

7.B

Laczkó János

ének-zene

7.A

Laczkóné Szajki Katalin

történelem - spanyol nyelv

Muresán Krisztina

francia – spanyol nyelv

 

Közalk. Tanács tag, közösségi szolgálat

Dr. Nádháziné Borbola Éva

matematika – fizika

11.D

 

Nagy Andrea

angol nyelv

 

 

Nagyné Viszmeg Edit

matematika

 

 

Pálócziné Pintér Noémi

biológia – etika – erkölcstan

 

ifjúságvéd. felelős

Pulius Nóra

német nyelv

 

 

Ragó Anikó

biológia – kémia

11.B

biológia mk. vez.

Reiter István

matematika – kémia

9.D

matematika mk. vez.

Sándorné Kormos Edit

testnevelés – gyógytestnevelés - biológia

9.A

 

Sáróné J. Szabó Irén

fizika – kémia

 

Dr. Szablics Bálintné

matematika

 

 

Szabó László

földrajz – testnevelés

12.B

 

Szabó Nóra

rajz – művészettörténet

 

 

Szalai Péter

matematika – fizika

9.B

fizika mk. vez.

Szél Nikoletta

matematika – kémia

 

 

Takács István Árpád

matematika – informatika

11.E

IDB

Takácsné Peleskey Eleonóra

matematika – informatika

 

Tóth Szilvia

könyvtárostanár

 

Tóth Zsolt

fizika – kémia

12.D

kémia mk. vez.

Tóthné Pintér Kinga

magyar

10.B

 

Vincze Annamária

angol nyelv – történelem

történelem mk. vez.

 

Óraadó tanárok

Név

Tanított tantárgy

Dr. Chandler Andrew James

angol

Mikulásné Ferencz Zsuzsanna

matematika német nyelven

Béres Orsolya

fizika

Kholruszné Csórián Katalin

biológia angol nyelven

Worm Robert

német