Arany János Tehetséggondozó Program

Beiskolázási tájékoztató

Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Becsület és dicsőség az érdemesnek!”
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Telefon: 76/481 - 583
OM azonosító: 027944

A 2024-2025-ös tanévben induló képzéseink

Öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A tanulmányi terület kódja: 1755 felvehető tanulók száma: 26

Tehetséges, elsősorban vidéki tanulók számára indítjuk. A felvételi rangsor kialakításánál a hátrányos helyzet előnyt jelent. Általános tantervű gimnáziumi képzés egy előkészítő, gazdagító évvel. Csoportbontás matematika, informatika, tanulásmódszertan tantárgyakból és az idegen nyelvekből. A felvett tanulóknak a kollégiumi bentlakás kötelező. Diákjaink a program által támogatott módon jogosítványt, ECDL és nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek. A tanulóknak szabadidős programokat szervezünk, szociális támogatást is igényelhetnek, tanulmányi alapon ösztöndíjat kaphatnak.

 

A 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek:

angol, német, francia, olasz, spanyol.


Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
Felvételi menetrend

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2023. november 14. 1700
Helyszín: az iskola díszterme

Nyílt nap

2023. november 16. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2023. november 30-ig kell eljuttatni a jelentkezési lapot gimnáziumunkba.
A jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu oldalról.

Az AJTP pályázat benyújtása

A pályázat 2023. december 8-ig küldhető be a gimnáziumba.

AJTP tehetségfelmérés

2024. január 19. 1300 (a kollégiumba történő megérkezés időpontja)
helye: a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium,
Kecskemét, Nyíri út 28.

Központi írásbeli

2024. január 20. 1000
A vizsga helyszíne a Katona József Gimnázium (amennyiben a pályázatban első helyen gimnáziumunkat jelölte meg).
(Pótnap - csak igazolással: január 31. 1400

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2024. január 26. 800-1600-ig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel

2024. január 29. 800-1600-ig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2024. február 9. 800-1600-ig

Értesítés az AJTP-be történő felvétel eredményéről

2024. február 9-ig

Felvételi jelentkezés

2024. február 21-ig
Az AJTP-be felvételt nyert tanulók is küldjék meg a jelentkezési lapot gimnáziumunkba, az adatlapot pedig Győrbe!

A felvételről szóló határozat megküldése

2024. április 28.


A felvételi eljárásról

Az Arany János Tehetséggondozó Programba a Belügyminisztérium által kiírt pályázat benyújtásával lehet jelentkezni. A pályázat anyaga elérhető az iskola honlapján is és az Oktatási Hivatal honlapján is. A pályázatokat 2023. december 8-ig legyenek kedvesek eljuttatni a gimnáziumba!

Az AJTP-be pályázatot benyújtó diákok először egy nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetésen, majd tehetségfelmérésen vesznek részt a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban. Egyúttal megismerkednek a kollégiumi élettel, a programban tanuló idősebb AJTP-s diákokkal. Egy éjszakát a kollégiumban töltenek (szállás és háromszori étkezés térítésmentesen biztosított). Másnap a központi írásbeli tesztet a gimnáziumban írják meg. A tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulóknak ezen is mindenképpen részt kell venni.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. Az írásbeli feladatlapok értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk.


Felvételi pontszámítás
Arany János Tehetséggondozó Program

 

Központi írásbeli felvételi

matematika írásbeli
50 pont x 0,5 = 25 pont
magyar írásbeli
50 pont x 0,5 = 25 pont
Írásbeli összesen
50 pont 50 %

Elbeszélgetés és tehetségfelmérés összesen
25 pont 25 %

hozott pontok a 7. év végi és a 8. félévi jegyekből számítva készségtárgyak nélkül
25 pont
Hozott pontok összesen
25 pont 25 %
Elérhető maximális pontszám
100 pont 100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, majd a hátrányos helyzetű tanulókat, végül az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.