A 6 évfolyamos központi írásbeli vizsga jelentkezési lapja
letölthető az alábbi linken: pdf

Kérvények űrlapjai

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz: pdf

Adatlap csoportos beszedéssel történő menzadíj befizetéséhez: pdf

Kérelem tanítástól való távolmaradáshoz: docx

Jelentkezés javító, osztályozó, különbözeti vizsgára: docx

Előrehozott érettségi miatt tanórára járás alóli mentesség: docx

Kérelem emelet szintű vagy idegen nyelv tantárgy felvételére, leadására, változtatására: docx

Együttműködési megállapodás - KJG DSE : pdf

Igazolás délutáni testnevelés felmentéshez : pdf