Nyílt matematika háziverseny a 7. és a 8. osztályosok számára

Ebben a tanévben is „nyílt háziversenyként” rendezzük meg a 7. és a 8. évfolyamon a matematika háziversenyünket, amelyre szeretettel várjuk a kecskeméti, illetve a Kecskemét környéki általános iskolák 7. és 8. osztályos, matematikából eredményesen versenyző tanulóit is!

A Kecskeméti Katona József Gimnázium „nyílt matematika háziversenyének” I. fordulója 2015. október 21-én (szerdán), 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre. A felügyelet illetve az ülésrend tervezhetősége érdekében kérjük, hogy a jelentkezők nevét, évfolyamát 2015. október 15-ig szíveskedjenek eljuttatni iskolánkba postán, személyesen vagy e-mailben (reiter_i@kjg.hu).

A tavalyi versenyre meghívásunkra közel 100 tanuló jelentkezett, különösen a nyolcadik osztályos tanulók körében volt népszerű.

A verseny kétfordulós, nevezési díja nincs. Mindkét fordulóra iskolánkban kerül sor, az egyes fordulókban szerzett pontokat összeadjuk. A versenyzők évfolyamonként különböző feladatsorokat kapnak, melyeket mindig olyan kollégánk állít össze, aki az adott tanévben az adott évfolyamon nem tanít. A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A dolgozatok javítását is a feladatsor összeállítója végzi. A verseny értékelése évfolyamonként történik. A legeredményesebb tanulók az iskolánkat támogató alapítvány (Alapítvány a Katona József Gimnáziumért) jóvoltából díjat kapnak.