Vámos Károly Tanáregyéniség Díj 2019

Vámos Károly Tanáregyéniség Díj

 

A díjat 2015-ben közösen alapította egykori szeretve tisztelt kollégánk özvegye, a tanár úr régi tanítványai, és az iskola alapítványa.

Ezt a kitüntetést évente olyan humán szakos pedagógusnak ítélik oda, aki eredményesen nevel és tanít, akinek erényeit az iskola közössége elismeri, aki munkájával nagymértékben hozzájárul az iskola jó híréhez, aki tevékenységével elmélyíti a tanulókban a Katona József Gimnázium iránti ragaszkodást.

Vámos Károly iskolánk egykori tanára, igazgatóhelyettese nagyon sokat fáradozott azon, hogy minden diák jól érezze magát az iskola falai között, és közben pallérozódjon az elméje. Az ő következetes, színvonalas munkájának is köszönhető, hogy az iskola rangos gimnáziummá vált.

A díj odaítélése előtt a tantestület és a diákok titkosan leadott szavazatait összesítették, majd ezután a kuratórium tagjai döntöttek.

Az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért kuratóriuma a Vámos Károly Tanáregyéniség Díjat 2019-ben

Détáriné Szabó Anikónak adományozza.

 

Détáriné tanárnő 1991 óta a gimnáziumunk történelem-földrajz szakos tanára. Kezdetektől fogva különös gondot fordít arra, hogy, megőrizze, és ápolja a régi katonás hagyományokat. A pedagógus pálya számára hivatás. Osztályfőnökként és szaktanárként is lelkiismeretesen törődik minden egyes rábízott gyermekkel. Igyekszik segíteni a tanulók egyéni problémáinak megoldásában.
A szigorúságot és a szeretet jó érzékkel ötvözi. Tanítványai tisztelik, szeretik, mert mindig magasra teszi előttük a mércét. Sok energiát fektet a történelem tantárgy megismertetésén túl a megszerettetésére is.
Ezt a következetes munkát diákjai a szép versenyeredményekkel és a kiváló érettségi százalékokkal hálálják meg.
Kollégái bizalmát élvezve, éveken át eredményesen vezette a történelem munkaközösséget, jelenleg pedig a Közalkalmazotti Tanácsot vezeti.
A kuratórium mindezek figyelembevételével hozta meg döntését.