Könyvtár

A Katona József Gimnázium könyvtáraGimnáziumunk könyvtára a régi, patinás épület elsõ emeleti folyosójának központi helyén található: az igazgatói irodák és a tanári szoba mellett. A helyiség 60 m2-nyi alapterülete alkalmas arra, hogy a könyveket a szabadpolcokon tárolhassuk és a több mint 30 féle folyóiratot könnyen hozzáférhetõ polcokon helyezhessük el. A könyvtár kb. 40 fõ számára olvasóteremként is használható. Gyakran adunk helyet különféle rendezvényeknek (pl.: rendhagyó óra, író - olvasó találkozó) és versenyeknek. A videorendszer beépítése növelte a könyvtári szolgáltatások számát. A könyvtárban számítógép is található, amely segíti a korszerû információszerzés lehetõségét. A könyvek egyharmadát szépirodalom, kétharmad részét a szakirodalom alkotja, melyek a nemzetközileg is elfogadott ETO rendszer szerint sorakoznak a polcokon. A dokumentumok könnyû keresését szolgálja a jól kiépített betûrendes- és raktári katalógus. A könyvtár elõtt a faliújság és az üveges tárolók a könyvújdonságokra hívják fel a figyelmet. A tanulók az egész tanévben használhatják a könyvtárat, reggel 8 órától délután 4-ig. A látogatottságra nem lehet panasz, hiszen egész nap nagy a forgalom. A szünetekben sokan megjelennek, hogy lexikonok, szótárak segítségével fejezzék be a házi feladatukat, beszámolóikat. Délután a kölcsönzés és a csendes "búvárkodás" folyik, de vannak, akik csak úgy "betévednek" a könyvtárba és nézelõdnek, ismerkednek a könyvtár állományával, újságokat böngésznek. A "törzsvendégek" már határozott céllal érkeznek: önállóan keresgélnek a katalógusban, megkeresik a kiválasztott könyvet, kutatómunkát végeznek a kézikönyvtár segítségével, vagy tanulnak. Sokan szeretünk a könyvtárban tartózkodni, hiszen itt nyugodt, meghitt, szinte családias légkör fogad bennünket. A félelmetes mennyiségû tudást hordozó könyvek közül mindig gazdagabban távozunk. Minden diák magáénak vallhatja Puskin szavait: "Az olvasás - a legjobb tanulás."