Hat évfolyamos képzés

Beiskolázási tájékoztató

Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Becsület és dicsőség az érdemesnek!”
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Telefon: 76/481 - 583
OM azonosító: 027944

A 2024-2025-ös tanévben induló képzéseink

Hat évfolyamos gimnázium humán osztály

A tanulmányi terület kódja: 1761 felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulóknak.

Emelt szintű magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

 

Hat évfolyamos gimnázium reál osztály

A tanulmányi terület kódja: 1762 felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulóknak.

Emelt szintű matematika és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

A hat évfolyamos képzésünkben a 7. és 8. évfolyamon minden diáknak azt az egy idegen nyelvet (angolt vagy németet) tanítjuk tovább, ami az általános iskolai bizonyítványában, már tanult nyelvként szerepel.

 

A 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek:

angol, német, francia, olasz, spanyol.


Hat évfolyamos képzés
Felvételi menetrend

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2023. november 13. 1700
Helyszín: az iskola díszterme

Nyílt nap

2023. november 15. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2023. november 30-ig kell eljuttatni a jelentkezési lapot gimnáziumunkba.
A jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu oldalról.

Központi írásbeli

2024. január 20. 1000
A vizsga helyszíne a Katona József Gimnázium.
(Pótnap - csak igazolással: január 30. 1400)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2024. január 26. 800-1600-ig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel

2024. január 29. 800-1600-ig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2024. február 9. 800-1600-ig

Felvételi jelentkezés

2024. február 21-ig
A jelentkezési lapot csak elektronikusan lehet előállítani. A tanulói adatlapot a felvételizőnek postai úton Győrbe kell eljuttatni.
(Az általános iskola közreműködése nem szükséges.)

Iskolai szóbeli felvételi

Szóbeli felvételit nem tartunk!

Ideiglenes felvételi jegyzék

2024. március 22-től megtekinthető a honlapunkon /www.kjg.hu/

Végleges döntésről írásos értesítés

2024. május 2-ig


A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek, képességeket és készségeket mérnek matematikából és magyar nyelv és irodalomból. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt.

Az írásbeli vizsgára külön behívólevelet nem küldünk.

Egy tanuló mindkét tagozatra jelentkezhet.

A hat évfolyamos osztályok humán illetve reál jellege a központi írásbelik eltérő súlyozásával a pontszámítási gyakorlatnál is megjelenik. Emiatt a mindkét képzési formára jelentkező diák két, eltérő pontszámmal fog rendelkezni!

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt, valamint a szülő írásos kérelmét. Minderről a központi írásbeli előtt szíveskedjenek az intézmény vezetőjével egyeztetni!


Felvételi pontszámítás
Hat évfolyamos képzés

 

Humán osztály

magyar központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,9 = 45 pont
matematika központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,7 = 35 pont

Reál osztály

magyar központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,7 = 35 pont
matematika központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,9 = 45 pont
Írásbeli összesen
80 pont 80 %


Hozott pontok az 5. év végi és a 6. félévi jegyekből számítva készségtárgyak nélkül.

(A humán osztályban az irodalom és nyelvtan jegyeket külön vesszük figyelembe, míg a reál osztályban a kettő átlagát számoljuk. A reál osztály esetében a matematika jegyet kétszeres súllyal vesszük figyelembe.) 20 pont

Hozott pontok összesen
20 pont 20 %
Elérhető maximális pontszám
100 pont 100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.