Négy évfolyamos képzés

Beiskolázási tájékoztató

Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Becsület és dicsőség az érdemesnek!”
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Telefon: 76/481 - 583
OM azonosító: 027944

A 2024-2025-ös tanévben induló képzéseink

Négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1741 felvehető tanulók száma: 15

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, kémia, biológia, történelem, célnyelvi civilizáció. Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi képzés

A tanulmányi terület kódja: 1742 felvehető tanulók száma: 15

A tagozat célja, hogy a 8. évfolyam végéig megszerzett nyelvtudást emelt óraszámban, emelt szinten mélyítse el a tanuló. Idegen nyelven szaktárgyat NEM kell tanulni.

Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia képzés

A tanulmányi terület kódja: 1743 felvehető tanulók száma: 15

Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika képzés

A tanulmányi terület kódja: 1744 felvehető tanulók száma: 15

Csoportbontás matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.

Mindegyik képzésünkben a 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek:

angol, német, francia, olasz, spanyol.


Négy évfolyamos képzés
Felvételi menetrend

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2023. november 14. 1700
Helyszín: az iskola díszterme

Nyílt nap

2023. november 16. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2023. november 30-ig kell eljuttatni a jelentkezési lapot gimnáziumunkba.
A jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu oldalról.

Központi írásbeli

2024. január 20. 1000
A vizsga helyszíne a Katona József Gimnázium (vagy bármely, az egységes írásbeli vizsgára jogosult középiskola).
(Pótnap - csak igazolással: január 30. 1400)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2024. január 26. 800-1600-ig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel

2024. január 29. 800-1600-ig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2024. február 9. 800-1600-ig

Felvételi jelentkezés

2024. február 21-ig
A jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot az általános iskola elektronikusan állítja elő.
Az adatlapot Győrbe kell eljuttatni.

Iskolai szóbeli felvételi
- magyar-angol két tanítási nyelvű
- emelt szintű német nyelvi tagozat
- emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia
- emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika

2024. március 9. 800-tól
angol szóbeli
német szóbeli
biológia és kémia szóbeli
matematika szóbeli
(Pótnapok - csak igazolással: március 11. 1430 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2024. március 22-től megtekinthető a honlapunkon /www.kjg.hu /

Végleges döntésről írásos értesítés

2024. május 2-ig


A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt.

Az írásbeli vizsgára külön behívólevelet nem küldünk.

Az iskolai felvételin a képességeken túl a választott tagozatnak megfelelő felkészültséget is mérjük. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A szóbeli felvételihez kapcsolódó tantárgyankénti tematikát az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.

Egy tanuló több tagozatra is jelentkezhet, ekkor a jelentkezésének megfelelő összes szóbeli felvételi vizsgán részt kell vennie, valamint a különböző képzési formákhoz kapcsolódó rangsorokban az eltérő pontszámítási gyakorlat miatt a pontszámai nem lesznek azonosak.

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 25. után az iskola honlapján tekinthetik meg.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt, valamint a szülő írásos kérelmét. Minderről a központi írásbeli előtt szíveskedjenek az intézmény vezetőjével egyeztetni!

Felvételi pontszámítás
Négy évfolyamos képzés

központi írásbeli felvételi:

Matematika-fizika tagozaton

magyar központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,5 = 25 pont
matematika központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,7 = 35 pont

Emelt német, két tanítási nyelvű angol és biológia-kémia tagozaton

magyar központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,6 = 30 pont
matematika központi írásbeli felvételi
50 pont x 0,6 = 30 pont
Írásbeli összesen
60 pont 60 %

Iskolai szóbeli: 20 pont (a tagozatnak megfelelő tantárgyból: angol vagy német, biológia és kémia, matematika)

Szóbeli összesen
20 pont 20 %


Hozott pontok a 7. év végi és a 8. félévi jegyekből számítva készségtárgyak nélkül: 20 pont

 

(A két tanítási nyelvű csoportokban az irodalom és a nyelvtan jegyeket külön vesszük figyelembe, míg a biológia-kémia és a matematika-fizika tagozaton a kettő átlagát számítjuk, míg az adott tagozathoz kapcsolódó két-két tantárgy jegyeit kétszeres súllyal vesszük figyelembe.)

Hozott pontok összesen
20 pont 20 %
Elérhető maximális pontszám
100 pont 100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.