Gyászol a Katona József Gimnázium közössége.

Életének 82. évében 2021. december 5-én elhunyt Baltás Dániel, az iskola nyugalmazott igazgatója. Személyében olyan pedagógusra emlékezünk, aki ezer szállal kötődött szeretett iskolájához, hiszen először diákja, majd tanára és végül - nyugdíjba vonulásáig - 10 éven át igazgatója volt a gimnáziumnak.

Az egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, ahol magyar, történelem szakos középiskolai tanári képesítést kapott. Később ugyanitt a filozófia szakos tanári diplomáját is megszerezte. A pedagógus pályát 1963-ban a szülővárosában, Kecskeméten kezdte: előbb a Bányai Júlia Gimnáziumban, majd a 1966-tól Közgazdasági Szakközépiskolában nevelt, oktatott. A tanítás mellett évtizedeken át megyei szakfelügyelőként majd szaktanácsadóként osztotta meg szakmai és módszertani ismereteit a megyében dolgozó kollégáival.

A Katona József Gimnázium tantestületébe 1984-ben került. A tanítás mindig öröm volt számára, következetesen és színvonalasan végezte munkáját, amit a tanítványok eredményei folyamatosan bizonyítottak. Amikor 1991-ben megbízták az intézmény vezetésével, a munkájában és életében is új fejezet kezdődött. Komoly kihívások vártak rá.

Először újjá kellett szerveznie az iskola vezetését és a tantestületét is. Közben vigyázott arra, hogy megőrizze a gimnázium korábbi szép eredményeit, és társadalmi elismertségét. Civil szervezetek és öregdiákok segítségével megerősítette, kibővítette az iskola támogatói körét. Vezetői feladataiban, elképzeléseinek megvalósításában mindig számíthatott a pedagógusok, a szülők és a diákok együttműködésére. Az ő vezetése alatt az idegen nyelvek oktatása gyökeresen átalakult. Az orosz nyelvet fokozatosan felváltotta a német nyelv, az angol és német nyelv mellett pedig további hat idegen nyelv közül választhattak a tanulók. Az iskola első magyar angol két tanítási nyelvű osztálya 1992-ben érettségizett. A társadalmi igényeket érzékelve átalakította a gimnázium oktatási szerkezetét: bevezette a hat évfolyamos képzést, miközben megtartotta a jól bevált négy évfolyamos oktatást is. Létrehozta az informatikai szakképző osztályt, aminek köszönhetően kialakulhatott a gimnázium korszerű informatikai eszközparkja.

Változatos tanórán kívüli programok megvalósításával színesítette a diákok életét és formálta személyiségüket. Többek között ösztönözte az iskola diákszínpadának megalakulását. Irányításával a diákok számára a tantestület rendszeresen szervezett külföldi tanulmányi utakat. Testvériskolai kapcsolatokat sikerült kialakítania kettő bajor középiskolával.

Tisztelte, ápolta az iskola hagyományait, fáradhatatlanul irányította a jelenét, és előrelátóan alakította a jövőjét.

Új rendezvényeket hívott életre, amelyek mára hagyománnyá váltak.

Munkásságáért 2001-ben megkapta a Kecskemét Városért Oktatási Díjat.

Értékteremtő munkájával maradandót alkotott az iskola történetében.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.


Baltás Dániel (1940-2021)