Vámos Károly Tanáregyéniség Díj 2015

Az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért kuratóriuma a Vámos Károly Tanáregyéniség Díjat első alakalommal

Détáriné Szabó Anikónak adományozza.

Détáriné tanárnő 1991 óta a gimnáziumunk történelem-földrajz szakos tanára. Kezdetektől fogva különös gondot fordít arra, hogy átvegye, megőrizze, sőt továbbfejlessze a régi katonás hagyományokat. Tanítványai tisztelik, szeretik. Ezt jól példázza, eredményes osztályfőnöki munkája. Következetes, a szigorúságot és a szeretet jó érzékkel ötvözi. A pedagógus pálya számára hivatás. Lelkiismeretesen törődik minden egyes rábízott gyermekkel. Nagy figyelmet fordít az egyéni problémák megoldására is. Magas színvonalon tanít, sok energiát fektet a tantárgyai megismertetésén túl a megszerettetésükre is. Ezt tanítványai a szép versenyeredményekkel és a kiváló érettségi százalékokkal hálálják meg.

Kollégái bizalmát élvezve, eredményesen vezeti a történelem munkaközösséget.

A kuratórium mindezek figyelembevételével hozta meg döntését.