Csengetési rend

Az iskola működési rendje

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 630-tól délután 1830-ig vannak nyitva.

Az iskolában tartózkodó diákok felügyeletét az iskola reggel 735-től a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

Az iskolába a tanulóknak az órarend szerinti 1. órájuk előtt legalább 10 perccel kell megérkezniük.

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1. óra: 745 – 830
2. óra: 840 – 925
3. óra: 935 – 1020
4. óra: 1035 – 1120
5. óra: 1130 – 1215
6. óra: 1230 – 1315
7. óra: 1320 – 1405

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő rövidített órák esetén:

1. óra: 745 – 825
2. óra: 835 – 915
3. óra: 925 – 1005
4. óra: 1020 – 1100
5. óra: 1110 – 1150
6. óra: 1205 – 1245
7. óra: 1250 – 1330

A kötelezően elrendelt felzárkóztató órák lehetséges ideje a kijelölt napokon:

7. óra: 1315 – 1400
8. óra: 1415 – 1500
9. óra: 1515 – 1600

A gyógytestnevelés órák ideje a kijelölt napokon: 645 – 730.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli és indokolt esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra a fenti személyek adhatnak írásos engedélyt (kilépőt).

A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia a portán.

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800 óra és 1600óra között.