A Katona sikerének titkai

A Katona sikerének titkai

A Megyei Matematikaversenyen a 9-12. évfolyamokon a lehetséges 12 dobogós helyből 8-at a Kecskeméti Katona József Gimnázium tanulói szereztek meg. Az elképesztő sikerről, annak hátteréről és az iskola specialitásairól beszélgettünk Szabó István Sándor igazgatóval.

Volt már példa a verseny történetében hasonló eredményre?

Tudtommal példátlan, hogy egy iskola ilyen szép sikereket érjen el egy adott évben. Korábban már előfordult, hogy hasonló teljesítményt nyújtott iskolánk ezen a versenyen, de most még azt is sikerült felülmúlnunk. Én azonban nemcsak azt emelném ki, hogy a 12 dobogós helyből 8-at mi szereztünk meg, hanem azt is, hogy az összes első helyezést is tanulóink nyerték, legfőképpen pedig azt, hogy a döntőbe 41 tanulónk jutott be, akik közül 16-ot díjaztak is. Van olyan évfolyam, ahol mindhárom dobogós a mi gyerekünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy-két zsenivel büszkélkedhetünk, hanem sokkal inkább arról, hogy tehetségek sokaságát tudjuk a matematika felé irányítani.

Elemezték a sikert? Mi állhat a hátterében?

Ez nagyon sok tényezőn múlik. Elsősorban a tanulókkal közösen elvégzett munkának köszönhető, bár némi szerencse is kellett hozzá.
A siker gyakran beindít egy öngerjesztő folyamatot. Az eredmények híre eljut a szülőkhöz, és mivel van lehetőségük a középiskolák között válogatni, a jobb képességű tanulók vagy az elhivatottabb szülők gyerekei szívesen jelentkeznek egy ilyen sikeres intézménybe. Ezekkel a tanulókkal azután további eredményeket tud az iskola elérni, és így tovább.

A tehetséggondozó munka első lépése a kiválogatás, azaz a felvételi vizsga.
Fontosnak tartjuk, hogy minden jelentkező az írásbeli mellett szóbeli vizsgát is tegyen, hiszen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a kisdiákok személyisége, élőszóban hogyan adják át a gondolataikat.

A pedagógusok szerepe alapvetően meghatározó az eredményeinkben. Tantestületünk kiváló szakemberekből áll, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a tehetséggondozásban.
Természetesen nemcsak az órákat kell jól megtartaniuk, hanem általuk szervezett tanórán kívüli programok is nagyon fontosak. Az iskola egyik specialitása, hogy a legkülönfélébb tantárgyakból – köztük matematikából is – tudunk szakköröket indítani. A szakkörök mindig a tanulók jelentkezése alapján alakulnak meg.

Az eredményekhez nagyban hozzájárulnak a különféle tagozatok, így például a négy éve elindított matematika tagozatunk is. Ez a képzés mostanra bebizonyította, hogy jó döntést hoztunk, ott van a helye a többi sikeres tagozatunk mellett.

Más tárgyak, műveltségi területek esetében hogy szerepelnek a tanulóik?

A matematikán túl is van élet gimnáziumunkban.
Szinte minden évben eljutunk a különféle országos versenyek döntőjéig magyarból, történelemből, idegen nyelvekből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, művészettörténetből, rajzból, drámából és diákolimpiai sportágakból.
Versmondóink, diákszínjátszóink városszerte ismertek, és rendszeresen szereznek országos díjakat is.
Sokrétű a kapcsolatunk a Kecskeméti Katona József Színházzal. Diákjaink között nagyon sok a bérletes, emellett gyakran meghívnak bennünket főpróbákra, beavató színházi foglalkozásokra, januárban pedig iskolánkban tartották az egyik előadásuk premierjét is.
A gimnáziumi éveik alatt minden osztályunk legalább kétszer készít ünnepi műsort. Ilyenkor magunk is elcsodálkozunk a sok tehetséges versmondót, néptáncost, énekest és zenészt látva, hallva.
Kiállítások, sikeres pályázatok bizonyítják, a Katonás képzőművész palánták tehetségét.
Az évente többször megrendezett komolyzene-hangversenyeken mindig megtelik a dísztermünk.
Kórusunk létszáma folyamatosan gyarapodott az elmúlt évek során, mostanra már vegyes karral is büszkélkedhetünk.

A sportélet is nagyon élénk a Katonában. Lelkes kollégáim rendszeresen viszik táborokba a gyerekeket. Ősszel túrázás, természetjárás, barlangászat, sziklamászás, télen síelés, snowboard, tavasszal kerékpártúrák, nyáron pedig a vízitúrák szerepelnek a programban.
A versenysport is folyamatosan jelen van a tanulók életében. A röplabdás sikereinkről azt hiszem, mindenki tud, ezen kívül labdarúgóink és kosarasaink is bontogatják szárnyaikat. Válogatott vízilabdázó, kajak-kenus, ökölvívó és kerékpárosok is vannak tanulóink sorában.

Hány tanuló jár a Katonába, és milyen a felsőoktatási felvételi arány?

Összesen 700 diák jár a 24 osztályunkba. Végzőseink 90-95 százaléka érettségi után azonnal bekerül az egyetemekre, méghozzá a legnépszerűbb karokra, képzésekre. Örülünk, hogy a tanulóink döntő többsége eléri a célját, nem kell éveket várnia, tovább készülnie, kompromisszumot kötnie. Úgy érezzük, hálásak is ezért, rendszeresen és szívesen járnak vissza hozzánk egyetemi éveik alatt, sőt még később is. Beszámolnak sikereikről, életük alakulásáról. Gyakran fogalmazzák meg, hogy felnőttként is a Katona közösségéhez tartozónak tarják magukat.

Mit kell ehhez másképp tenni? Mi van az eredmények mögött?

Nincs titok, nagyon sok következetes munka szükséges ehhez. A kollégáim lelkesen, és gyakran a szabadidejüket feláldozva nevelnek, oktatnak, szervezik a különféle programokat. Ez a lelkesedés azután a legtöbb esetben a tanulókra is átragad.

Mi a vezetés stratégiája, hol találjuk a rendszer lényegét?

A vezetés feladata, hogy az oktatás feltételeit igyekezzen minél zavartalanabbá tenni.
Az iskola profilját a tantestülettel közösen alakítottuk a jelenlegi formára. A képzéseket, tagozatokat a szülői és tanulói igényeket figyelembe véve határoztuk meg.
A hatosztályos gimnáziumunkban évfolyamonként egy humán és egy reálosztályt hoztunk létre, a négyosztályos képzésben pedig olyan tagozatok működnek, hogy akár a humán, akár a reál műveltségi területek felé orientálódhassanak a gyerekek.

Hogy működik ez a gyakorlatban?

A matematika tagozaton heti hat órában tanítjuk a tagozatos tantárgyat. Ebben a képzésben a munkát megosztva két kolléga tanít minden csoportot. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok még intenzívebben elmélyedjenek egy-egy tananyagrészben. Ezen a tagozaton a matematika mellé erősített fizikát párosítunk.

A biológia tagozaton az emelt szintű biológiához magasabb óraszámú kémia társul, ami kiváló alapot ad a vegyész, az orvosi vagy például a gyógyszerészeti felsőoktatáshoz.
Elsősorban ezeknek a tagozatoknak köszönhető, hogy a végzősök mintegy
45 százaléka valamilyen természettudományos pályára kerül, ami azért is szép arány, mert köztudott, hogy napjainkban válságban van a természettudományos oktatás. Úgy gondolom, mi sokat teszünk azért, hogy ez ne így legyen.

Ezt akár az iskola profiljaként is kezelhetjük?

Véleményem szerint inkább olyan klasszikus nagy gimnázium vagyunk, amelyben a tehetséggondozás minden területen megjelenik. Minden gyerekről megpróbáljuk kideríteni, hogy mi az, amiben tehetséges, és a fejlesztését ennek megfelelően végezzük. Ezért kínáljuk fel például minden diákunknak azt a lehetőséget is, hogy az utolsó két évben maguk válasszanak olyan fakultatív tantárgyakat, amelyeket többletórában szeretnének tanulni. Iskolánkban ez a kínálat 18 tantárgyból áll. Így a választásuk alapján intenzíven fel tudnak készülni az emelt szintű érettségire is.

Az idegen nyelvekről még nem beszéltünk.

Végzőseink már évek óta 95 százalékos arányban rendelkeznek nyelvvizsgával. Nagyon sokan ezt az emelt szintű idegen nyelvi érettségi alapján szerzik meg. Közismert, hogy 2020-tól már csak úgy kerülhet valaki a felsőoktatásba, ha a sikeres érettségi mellett nyelvvizsgát is szerzett. Ettől már nem vagyunk nagyon messze, de itt még akad egy kis tennivaló. El kell érnünk a 100 százalékot, nehogy a nyelvvizsga hiánya miatt maradjon le valamelyik diákunk az egyetemi felvételiről.

Nagy hagyománya van nálunk a két tanítási nyelvű oktatásnak.
Az eddigi tapasztalatokra építve a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés mellé 2018 őszétől elindítjuk a magyar-német két tanítási nyelvű tagozatot is. Úgy gondoljuk, hogy erre a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre növekvő igény van Kecskeméten.

Iskolánkban ötféle idegen nyelvet oktatunk: angolt, németet, franciát, olaszt és spanyolt.
Angol, német és francia anyanyelvű lektor is tagja tantestületünknek.
A nyelvtanulás iránti motivációt sokszor különféle tanórán kívüli idegen nyelvű programok formájában is erősítjük. Ezeken az alkalmakon a tanulók jobban megismerhetik a népek nemzeti szokásait, gasztronómiáját, zenéjét. Gyakran fogadunk külföldi diákokat, ami felpezsdíti az osztályok életét. Rendszeresen szervezünk külföldi utakat, testvériskolai kapcsolatokat is ápolunk.
Idén tavasszal megalakítottuk a Magyar-német Ifjúsági Klub kecskeméti szervezetét, amely minden német nyelvet tanuló diák számára nyitva áll. A klub azt hivatott szolgálni, hogy a két nép fiataljai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás szokásit, kultúráját, és természetesen rendkívül jó nyelvgyakorlási lehetőséget is biztosít.

Van-e leleplezhető tervük, dédelgetett álmuk?

Természetesen van. Mindig tervezünk, több célunk is körvonalazódik, hiszen a pedagógus optimista, bízik a jövőben.
Egyik szakmai célunk a már említett magyar-német két tanítási nyelvű oktatás bevezetése. Szeretnénk, ha ez a tagozat is beváltaná a hozzá fűzött reményeinket.

Régi nagy vágyunk teljesülne, ha végre felépülhetne az iskola udvarán egy sportcsarnok. A nyolcvanas évek óta tervezzük ennek megvalósítását, de soha nem volt rá fedezet, pedig a szükségességét senki nem vonta kétségbe.

Folyton törekszünk arra, hogy az eddigi eredményeinket megtartsuk, ahol pedig lehetséges, még javítsunk is rajtuk.
Fontos célunk, hogy minden diákunk elégedetten és sikeresen búcsúzzon tőlünk az érettségi után, és útravalóul magával vigye a sokat emlegetett Katonás közösségi érzést.

 

www.kjg.hu

76/481-573