Vámos Károly Tanáregyéniség Díj 2017

Vámos Károly Tanáregyéniség Díj 2017

A díjat 2015-ben közösen alapította egykori szeretve tisztelt kollégánk özvegye, a tanár úr régi tanítványai, és az iskola alapítványa.

Ezt a kitüntetést évente olyan humán szakos pedagógusnak ítélik oda, aki eredményesen nevel és tanít, akinek erényeit az iskola közössége elismeri, aki munkájával nagymértékben hozzájárul az iskola jó híréhez, aki tevékenységével elmélyíti a tanulókban a Katona József Gimnázium iránti ragaszkodást.

Vámos Károly iskolánk egykori tanára, igazgatóhelyettese nagyon sokat fáradozott azon, hogy minden diák jól érezze magát az iskola falai között, és közben pallérozódjon az elméje, fejlődjön személyisége. Az ő következetes, színvonalas munkájának is köszönhető, hogy az iskola rangos gimnáziummá vált.

A díj odaítélése előtt a tantestület és a diákok szavazatait összesítik, majd ezután a kuratórium tagjai döntenek.

A döntés megszületett, az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért kuratóriuma a Vámos Károly Tanáregyéniség Díjat 2017-ben

Szolláth Katalin tanárnőnek adományozza.

Szolláth Katalin aki a gimnázium tantestületének kétség kívül egyik meghatározó tagja, rajz és vizuális kultúra tantárgyat tanít. Kiemelkedő szakmai ismeretekkel, sokszínű és korszerű módszertani felkészültséggel rendelkező művésztanár.
Személyisége pozitív kisugárzású, töretlen lelkesedés, önzetlenség és szerénység jellemzi. Így nem véletlen, hogy kollégái körében szeretetnek, őszinte tiszteletnek és nagy megbecsülésnek örvend.

Kiállításainak megnyitóin mindig együtt örülnek vele kollégái, akik büszkék arra, hogy egy tantestületben tanítanak vele.

A tanárnő a tanulók előtt olyan ablakokat nyit a világra, amelyen keresztül megláthatják az emberiség kultúrájának, képzőművészeti alkotásainak értékeit. Megérthetik a műalkotásokban rejlő üzeneteket, és szinte észrevétlenül művészetet szerető fiatalokká válnak.

A gyermekekben szunnyadó tehetséget kiváló érzékkel ismeri fel, kitartó és hatékony munkával fejleszti. Idejét és energiáját nem kímélve tanórán kívüli foglalkozásokat tart, rendhagyó órákat szervez, kiállításokra, tanulmányi kirándulások viszi az érdeklődő tanítványokat. A végzősök rendszeresen választják szaktárgyait az érettségi vizsgán, ahol komoly felkészültségről adnak számot.

Nemcsak egy-két kiugró talentumot, hanem diákok tucatjait tudja szorgalmas felkészülésre, kreatív gondolkodásra, önálló alkotásra ösztönözni.

Bármelyik gimnázium büszke lenne arra a nagyszámú, értékes eredményre, amit a tanárnő tanítványai a rangos pályázatokon, versenyeken évről-évre elérnek.
Öröm látni, hogy generációktól függetlenül mekkora tisztelettel és szeretettel veszik körül egykori tanítványai, akikből építészek, formatervezők, grafikusok, fotóművészek, festőművészek, művészettörténészek, rajztanárok, vagy csak „egyszerű” műértők váltak.