1956

„Ne bántsd a magyart!”

 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

 

Kodály Zoltán: Zrínyi szózata című kórusművének előadását 1956 októberében „felsőbb parancsolatra” betiltották. Miért? Mert ostorozva és biztatva, tettekre sarkallóan és értünk perelve az egész nemzethez szólt:

„A nagy világon e kívül nincsen számodra hely…Elfussunk? Nincs hova…Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak! Ne bántsd a magyart!... Így vesszenek el Uram,minden ellenségeid!...”

Nem csoda, ha félt ezektől a szavaktól a politikai vezetés!

Az iskolai műsorban Kodály Zoltán kórusműve, és annak szövegkönyve / Zrínyi szózata/ mellett elhangzottak részletek Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem és A török áfium ellen való orvosság c. művekből, valamint Pintér Lajos verse, és Liszt Ferenc egyik zongoraműve. Nagy Gáspár egyik versét az alkalmi rock zenekar zenésítette meg! A térhasználat (a nagy ablakok!) és a vetítés még színesebbé, hatásosabbá tették az előadást.  A 10.A és a 10.B osztály tanulói derekasan helytálltak! A műsort összeállította és rendezte: Orbán Edit tanárnő.