Iskolatörténet

A Kecskeméti Katona József Gimnázium bemutatása

A Kecskeméti Katona József Gimnáziumot 1948-ban alapították. Jelenlegi helyére, ebbe a 100 éves, gyönyörű szecessziós épületbe, amely eredetileg az állami főreáliskola számára készült, 1957-ben költözött az intézmény.

Az első évtizedekben a képzés tartalma és az oktatás szerkezete is sokat változott, miközben a gimnázium a város és az ország egyik kiemelkedő intézményévé vált.

Jelmondatunk kifejezően összegzi céljainkat.

Becsület és dicsőség az érdemesnek” (Katona József: István a magyarok első királya.)

Pedagógiai programunkban iskolánkat olyan gyermekközpontú, tehetséggondozó intézményként határoztuk meg, amelyben a pedagógusok tevékenysége mindenkor a diákok személyiségének és képességeinek sokoldalú fejlesztését tartja szem előtt.

Munkánk elismerése, hogy a legutóbbi összesítés szerint a megye legeredményesebb gimnáziuma vagyunk, a két tanítási nyelvű gimnáziumok között pedig országos második lett a Katona. (Az összegzés az országos kompetenciaméréseken elért eredmények, az érettségi átlagok, a nyelvvizsgák aránya, az országos versenyeredmények és a felsőoktatási felvételi adatok alapján készült.)

A gimnáziumban jelenleg 735 diák, 24 osztályban tanul az alábbi képzések valamelyikében.

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés (évfolyamonként 2 osztály, összesen 12 osztály)

 • humán osztály
 • reál osztály

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés (évfolyamonként 2 osztály, összesen 8 osztály)

 • magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat
 • emelt szintű német tagozat
 • emelt szintű biológia, emelt óraszámú kémia tagozat
 • emelt óraszámú matematika tagozat (felmenőben 2013/2014-től fokozatosan veszi át az általános tantervű képzés helyét)
 • általános tantervű képzés

Öt évfolyamos gimnáziumi képzés (az előkészítő év kivételével évfolyamonként 1 osztály, összesen 4 osztály)

 • Arany János Tehetséggondozó Program (hátrányos helyzetű tanulók öt évfolyamos tehetséggondozó programja)

 

A tehetséggondozást szolgálják a fenti tagozatok mellett, a 17-féle tantárgyból választható emelt szintű érettségi felkészítő órák, a szintenkénti csoportbontások, a tanórák utáni szakkörök, edzések, művészeti körök rendszere, a rendhagyó órák, a terepgyakorlatok, a tanulmányi kirándulások és a belföldi és külföldi utazások.

Tanulóink idegen nyelv tantárgyként az angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvek közül választhatnak. Nyelvtudásuk elmélyítését angol, német és francia anyanyelvű tanárok is segítik.

A tantestületben 52 pedagógus végzi elkötelezetten nevelő-oktató munkáját. Közöttük számos kitüntettet, szakmailag elismert kolléga is megtalálható (Ericsson-díj, Junior Príma Díj, Grafisotf-díj, Radnóti-díj, Toldy-díj, Beke Manó Díj, Less Nándor Díj, Schwajda Drámapályázat győztese, Pro Talento Díj, Bonis Bona Díj, MOL MesterM díj).Az iskola jó hírét természetesen a diákok eredményei alapozták meg, és tartják fenn napjainkban is. Személyiségük és tudásuk fejlesztésére nagy gondot fordítunk a tanórákon és azokon kívül is.

 • Tanulóink sikeresek az országos tantárgyi tanulmányi versenyeken. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőin matematikából, természettudományos tantárgyakból, idegen nyelvekből, történelemből, földrajzból, a rajz és vizuális kultúrából, művészettörténetből és drámából váltakozva évente 5-7 diákunk ér el kiemelkedő helyezést. A Nemzetközi Diákolimpián matematikából 2011-ben iskolánk egyik tanulója is a magyar csapat tagja volt.
 • Akit az informatika érdekel behatóbban, azok számára jó lehetőség a robotika szakkör, ahol megtanulhatják a robotok építésének, programozásának titkait, sőt tudományos méréseket is végezhetnek a Szegedi Tudományegyetemmel szorosan együttműködve. (Az egyetem Természettudományi és Informatikai Karának évek óta kutatóiskolája vagyunk.)
 • Diákszínjátszóink, versmondóink rendszeresen szép eredménnyel szerepelnek az országos megmérettetéseken, és színvonalas fellépéseikkel sok nézőnek szereznek feledhetetlen élményeket.
 • A képzőművészet vagy művészettörténet iránt érdeklődő diákok művei eljutnak rangos kiállításokra, a legtehetségesebbek önálló tárlaton is bemutatkoznak, elméleti tudásukat pedig évek óta bizonyítják a rajz és a művészettörténet pályázatokon, versenyeken.
 • A sokszínű sporteredményeink közül kiemelkednek a röplabdások sikerei, szakmai körökben a férfi röplabda utánpótlás nevelés egyik fellegváraként emlegetik a Katonát. Egyéni sportolóink felkészülését is hatékonyan segítjük: iskolánk tanulója az ország középiskolásai közül jelenleg legeredményesebb női országúti kerékpáros, és ifjúsági íjász fiatalember is.

A sokszínű gimnáziumi évek végén tanulóink közel 100 %-a jelentkezik felsőoktatásba, és közülük 92-95 % bekerül a választott jó nevű egyetemekre. Így évente átlagosan 120 katonás diák indul el az értelmiségi pályák felé.

A kiváló érettségi eredmények és a felsőoktatási felvételi mutatók mellett a nyelvvizsgák száma is örvendetesen magas: az érettségi befejeztével diákjainknak legalább 90%-a rendelkezik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, sőt egyre többen mindkettővel.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a sok tanulás, a komoly terhelés ellenére is jól érezzék magukat a gimnázium közösségében, szeressenek tanulni, iskolába járni. A gimnáziumi életüket gólyatáborral kezdik. A további években pedig rendszeresen szervezünk számukra hazai és erdélyi, felvidéki kerékpártúrákat, vízitúrákat, sí táborokat és külföldi tanulmányi utakat.

A diákok közössége aktív. A kulturális, szabadidős és sport rendezvények szervezésében, szívesen vesznek részt az iskola falain belül és kívül egyaránt. A hagyományos diáknapokon pedig a szervező munka mellett megmutatják sokszínű tehetségüket, kreativitásukat. Az elmúlt tanévben például a változatos programok között irodalmi kávéházzal, reformkori étteremmel tisztelegtek, és egy különleges feladatokból álló, az egész iskolát megmozgató versennyel emlékeztek meg a 100 éves épületünkről. A 2013/2014-es tanévben megszületett a gimnázium elektronikus diákújságja is, amelyet diákok és tanárok közösen készítenek.

Volt tanítványaink között szép számmal akadnak neves tudósok, művészek, pedagógusok, országosan ismert közéleti személyiségek.

Büszkék vagyunk arra, hogy egykori diákként vagy tanárként iskolánkhoz kötődik Kecskemét négy díszpolgára is Dr. Orosz László, Dr. Szekér Endre, Dr. Iványosi Szabó Tibor és Farkas Gábor személyében. A Katona József Gimnáziumban érettségizett a Kossuth-díjas grafikusművész Orosz István, aki rendszeres vendége gimnáziumunk rendezvényeinek.

A gimnáziumi közösség életre szóló élményeket ad diákjainknak. Jóleső érzés, hogy a régi diákok évtizedek múltán is szeretettel és megbecsüléssel nyilatkoznak gimnáziumunkról, tanáraikról. Nagy öröm, hogy az öregdiákok nem szakadnak el az alma matertől, felnőttként is támogatnak, segítenek bennünket. Gyakran visszajárnak egykori iskolájukba, hogy továbbadják a mai diákoknak a híres „katonás” közösségi érzést.