Iskolánk bemutatása

A Kecskeméti Katona József Gimnáziumot 1948-ban alapították. Jelenlegi helyére, a 107 éves, szecessziós épületbe 1957-ben költözött az intézmény.

Az iskola története során a képzések összetétele és az oktatás szerkezete is sokat változott a társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodva.

Az országban az elsők között vezettük be a tagozatos osztályokat, a fakultatív oktatásszervezést, a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást és a hat évfolyamos képzést.

Iskolánk az Arany János Tehetséggondozó Program egyik alapító intézménye, ezzel egyúttal a tehetségpontok hálózatának is tagja.

A gimnázium története során előbb Kecskemét, majd Bács-Kiskun megye, később az ország egyik kiemelkedő, elismert intézményévé vált.

A jelenlegi tanulólétszám 700 fő, a diákok összesen 24 osztályban tanulnak.

Tantestületünkben 56 fő állású pedagógus és 5 óraadó dolgozik. Kollégáink közül többen is rendelkeznek rangos szakmai elismeréssel (Ericsson-díj, Junior Prima Díj, Graphisoft-díj, Beke Manó Díj, Less Nándor Díj, Schwajda Drámapályázat Győztese, Pro Talento Díj, Bonis Bona Díj, MOL MesterM díj).

Jelmondatunk kifejezően összegzi céljainkat.

„Becsület és dicsőség az érdemesnek” (Katona József)

Pedagógiai programunkban iskolánkat olyan gyermekközpontú, tehetséggondozó intézményként határoztuk meg, amelyben a pedagógusok tevékenysége a diákok személyiségének és képességeinek sokoldalú fejlesztését tartja szem előtt.

A tehetséggondozás alapvető kereteit a tagozatok adják

  • négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat
  • négy évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű tagozat
  • négy évfolyamos biológia tagozat
  • négy évfolyamos matematika tagozat
  • öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program
  • hat évfolyamos humán tagozat
  • hat évfolyamos reál tagozat

A 9. évfolyamtól kezdve minden diákunknak kettőt idegen nyelvet tanítunk az angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvek közül

A fő célkitűzésünk, hogy a sikeres érettségi alapján tanulóink bekerüljenek a felsőoktatásba összhangban van a diákok és szüleik céljaival.

Végzőseink 99 %-a jelentkezik felsőoktatásba, és közülük több mint 95 % felvételt nyer a választott jó nevű egyetemekre.

Az érettségi befejeztével diákjainknak legalább 90%-a rendelkezik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

Munkánk színvonalát jelzi, hogy a középiskolák évente közzétett rangsorában a legjobb 100 iskola között minden évben az 50. hely körül szerepelünk.

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Kutató Iskolájaként a tudományos kutatások iránt érdeklődő tanulók robotikával és biológiai tárgyú megfigyelésekkel, mérésekkel is foglalkozhatnak.

Tehetséges tanulóinkat felkészítjük a rangos országos tantárgyi, művészeti és sportversenyekre. Tanítványaink ezt évente kiváló eredményekkel hálálják meg.

Ennek köszönhetően Oktatási Hivatal 2018-ban és 2019-ben is iskolánknak ítélte a „Bács-Kiskun megye legeredményesebb tehetséggondozó középiskolája” kitüntető címet.

A 2020-2021. tanévtől kezdve a Szegedi POK bázisintézményének választotta gimnáziumunkat.

Az tanórák után tantárgyi szakkörök, edzések, énekkar, média-, rajz-, robotika-, sakk-, társasjáték szakkör és 3D labor is várja az önként jelentkező tanulóinkat.

Diákönkormányzatunk szervezi a gólyanapot, a diáknapot, a papírgyűjtést és a különféle témahetek programjaiba is aktívan bekapcsolódnak.

Gondoskodunk arról is, hogy diákjainknak az iskola falain kívül is jól érezzék magukat. Az első tanév megkezdése előtt gólyatábort, később kerékpártúrákat, gyalogtúrákat, vízitúrákat, sí táborokat, színházlátogatásokat, hazai és külföldi tanulmányi utakat szervezünk számukra.

Diákjaink életében a gimnáziumi évek meghatározó élményt jelentenek. Az egykori tanítványaink megható szeretettel és őszinte megbecsüléssel emlékeznek tanáraikra, alma materükre.