Kérjük, az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s adójának 1%-át a Kecskeméti Katona József Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért
Adószámunk: 19047362-1-03
Bankszámlaszámunk: 10918001-00000042-06250003

Jelentkezés a gimnáziumba

A felvételi lapok a következők:

- jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú 3 iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.

- tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

Az értékelő lapot február 9-én lehet átvenni 8:00-tól 16:00-ig személyesen vagy meghatalmazással a gimnáziumban!

Ügymenet a NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE jelentkező NYOLCADIKOSOK esetében:

A felvételi lapok (a tanulói adatlap és jelentkezési lap) előállításához szükséges továbbtanulási szándékot – vagyis a kiválasztott intézmények/tanulmányi területek sorrendjét – tartalmazó ún. adatbegyűjtő lapot a szülők az Oktatási Hivatal honlapján elérhető adatbegyűjtő alkalmazás használatával állíthatják elő.

Az általános iskolák jellemzően 2024. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, majd ezek alapján, legkésőbb 2024. február 21-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat.

A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat a középfokú intézmény postázási címére kell eljuttatni. A jelentkezési lapok továbbítását az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2024. február 21.

A tanulói adatlapot az általános iskola a KIFIR rendszerben 2024. február 21-ig továbbítja az Oktatási Hivatalnak.

Ügymenet a HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE jelentkező HATODIKOSOK esetében

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/egyeni_jelentkezes_menete_2024

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani.

Kérjük a szülőket, hogy az online felület használatakor a hozott pontszámok egységes kiszámíthatósága érdekében az eleve megadott tantárgyak mellé a gyermek által tanult idegen nyelvet és a természetismeretet legyenek kedvesek kiválasztani, hozzáadni.

A dokumentum feltöltése résznél az értékelőlapot (ezt február 9-én vehetik át a gimnáziumban), az 5. osztály végén kapott bizonyítvány másolatát és a 6. osztály félévi értesítőjének másolatát kérjük feltölteni. Azoktól, akik papír alapon intézik a jelentkezést, ezeket a másolatokat a jelentkezési lappal együtt kérjük beküldeni, behozni.

Vámos Károly Német Nyelvi Verseny

Német nyelvi munkaközösségünk szervezésében megrendezésre került a Vámos Károly Német Nyelvi Verseny három fordulója.

A verseny három kategóriája három korcsoporthoz illeszkedik. Az I. kategóriában a 7-8. évfolyamos diákok, a II. kategóriában a 9-10. évfolyamosok, a III. kategóriában pedig a 11-12. évfolyamosok mérték össze tudásukat.

A német nyelvi verseny a város, a közeli és távolabbi települések általános iskoláinak és középiskoláinak németet tanuló diákjai és a felkészítő tanárok körében nagy sikernek örvend.

Katonás sikerek a próza-felolvasóversenyen

A Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett próza-felolvasóversenyen két diákunk is kiemelkedő eredményt ért el. Nagy Abonyi Szilvia 9.A osztályos tanuló a 9-12. osztályosok korcsoportjában 2. helyezést ért el. Rácz Jázmin 8.A osztályos tanuló a 7-8. osztályosok korcsoportjában szintén 2. helyezést ért el.


Felkészítő tanáruk: Gerstmár Rita tanárnő

Szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.

A központi írásbelik megírása szombaton rendben lezajlott

A kijavított dolgozatokat 2024. január 26-án (pénteken) 8.00 és 16.00 óra között lehet megtekinteni, a kijavított dolgozatról kézzel vagy digitális úton másolat készíthető.

Tanulói észrevétel és azok kezelése:

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - január 29., hétfő, tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül írásban közli ezt a vizsgát szervező középfokú iskolával, a fellebbezést pedig a Közfelvir programon keresztül tudja benyújtani.

Részletes tájékoztató az OH felé továbbítandó fellebbezéssel kapcsolatban itt: Link

Sajnálatos módon néhány vizsgázó ceruzával írt részeket hagyott a felvételi feladatlapban, pedig a kitöltéssel kapcsolatban a tájékoztató egyértelműen fogalmaz:

"A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni." Erre a felügyelő tanárok és a borítólapon szereplő instrukciók is felhívták a figyelmet.

A ceruzával írt feladatrészeket nem tudjuk pontozni, kérem, erre vonatkozó észrevételt ne nyújtsanak be! Köszönöm.


Csáki Tibor
intézményvezető

Történelem háziverseny

Ebben a tanévben is megrendezzük a hagyományos történelem-háziversenyt, melyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk a gimnázium 7-10. évfolyamaiból!

A versenyre a szaktanároknál lehet jelentkezni 2024. február 15. A szakirodalom szkennelve vagy word dokumentumként elektronikusan is elérhető az alábbi linkről: https://drive.google.com/drive/folders/1o-2gCTY8Wu46DIXDNQRgOu_q8doVayWg...

A részletes versenyleírás erre a linkre kattintva megtekinthető!

OKTV második fordulóba jutott diákjaink névsora

Az eredményekhez szívből gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk!

A középfokú írásbeli felvételi vizsgák rendje a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk. A felvételi vizsga napján várjuk azokat a hatodikos és nyolcadikos diákokat, akik jelentkezési lapjukon a Kecskeméti Katona József Gimnáziumot jelölték meg az írásbeli vizsga helyszinéül.

A vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat)

Szülői bál a Katonában

Köszönjük a jelentkezéseket, örömmel láttuk, mekkora az érdeklődés a bál iránt! MINDEN HELY ELKELT.

A belépők, a támogatójegyek a titkárságon már átvehetők!


A gimnázium szülői munkaközössége és az iskola alapítványa jótékonysági bálat szervez 2024 február 10-én.

Részletes tájékoztató

Katonás diákok adományoztak a beteg gyermekeknek

Decemberben minden osztály lelkesen gyűjtötte a szaloncukrot és a gyümölcsöt. A befolyt adományokból jutott a kórház gyermekosztályának, illetve a Kecskemét és környéki nagycsaládosoknak.

Köszönjük az osztályoknak a felajánlott adományokat!

Katonás sikerek a sportlövészet Diákolimpián

A hétvégén rendezték a sportlövészet diákolimpia döntőjét, ahol iskolánk tanulói kimagasló eredményt értek el.