Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

 

Kecskeméti Katona József Gimnázium

Becsület és dicsőség az érdemesnek!”

6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3.

Telefon: 76/481 - 583

www.kjg.hu
OM azonosító: 027944

 

A 2020-2021. tanévben induló képzéseink

 

Hat évfolyamos gimnázium humán osztály

A tanulmányi terület kódja: 1761                                                       A felvehető tanulók száma: 30

Ebbe az osztályba kerülnek a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulók.
Emelt óraszámú magyar, idegen nyelv és történelem oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.

Hat évfolyamos gimnázium reál osztály

A tanulmányi terület kódja: 1762                                                       A felvehető tanulók száma: 30

Ebbe az osztályba kerülnek a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulók.
Emelt óraszámú a fizika, kémia és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.

A hat évfolyamos képzésünkben a 7. és 8. évfolyamokon minden diák egy idegen nyelvet tanul (angolt vagy németet).

Négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1741                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, kémia, biológia, történelem, célnyelvi civilizáció. Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, informatika és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1742                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Német nyelven oktatott tantárgyak: matematika, történelem, biológia, célnyelvi civilizáció.
Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, informatika és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű biológia képzés

A tanulmányi terület kódja: 1743                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia oktatás. Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű matematika képzés

A tanulmányi terület kódja: 1744                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika oktatás. Csoportbontás matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból.


Öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A tanulmányi terület kódja: 1755                                                       A felvehető tanulók száma: 24

Tehetséges, hátrányos helyzetű vidéki tanulók általános tantervű gimnáziumi képzése előkészítő évvel. Csoportbontás matematika, informatika, idegen nyelvek és tanulásmódszertan tantárgyakból. A tanulók a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban laknak.
A felvételi eljárás során előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

Minden képzésünkben a 9. évfolyamtól választaható második idegen nyelvek:
angol, német, francia, olasz és spanyol.


További tudnivalók a www.kjg.hu honlapon olvashatók, vagy Buday Rezső intézményvezető-helyettestől kérhetők.


Hat évfolyamos képzés                                                                                 Felvételi menetrend

 

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2019. november 13. 1700
az iskola dísztermében

Nyílt nap

2019. november 19. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2019. december 6-ig

Központi írásbeli

2020. január 198 1000
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(
vagy bármely az egységes írásbeli vizsgára jogosult középiskola)

(pótnap csak igazolással január 23. 1400 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2020. január 24. 800-1600 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2020. január 27. 800-1600 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2020. február 6. 800-1600 óráig

Felvételi jelentkezés

2020. február 19-ig
a jelentkezési lapot csak elektronikusan lehet előállítani
a tanulói adatlapot Győrbe kell megküldeni
(az általános iskola közreműködése nem szükséges)

Iskolai szóbeli felvételi

2020. február 29. 800-tól
magyar szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 3 és 5 1430 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2020. március 16.
megtekinthető iskolánkban és a www.kjg.hu honlapunkon

Végleges döntésről írásos értesítés

2020. április 30.

 

A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból, matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt. Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja az iskolai jelentkezési laphoz!

Az iskolai szóbeli felvételi két részből áll magyar nyelvből és matematikából. Itt elsősorban olyan képességek meglétét vizsgáljuk, amelyek az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükségesek. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 27-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

A szóbeli felvételi követelményeket szintén az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. Az írásbeli feladatlapok értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk.

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.


Felvételi pontszámítás

 

magyar központi írásbeli felvételi                 50 x 0,6 =                   30 pont          

matematika központi írásbeli felvételi          50 x 0,6 =                   30 pont

Írásbeli  pontok összesen                                                                60 pont                       60 %

 

iskolai szóbeli
magyar                                                                                               10 pont          

matematika                                                                                        10 pont

Szóbeli pontok összesen                                                                  20 pont                       20 %

 

hozott pontok az 5. év végi és a 6. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül                                       20 pont

 

Hozott pontok összesen                                                                   20 pont                       20 %

Összes elérhető pont                                                                        100 pont                     100 %

 

 


Négy évfolyamos képzés                                                                               Felvételi menetrend

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2019. november 14. 1700
az iskola dísztermében

Nyílt nap

2019. november 20. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2019. december 6-ig,
a jelentkezési lap beszerzése és leadása gimnáziumunkban

AJTP pályázat benyújtása a gimnáziumba

2019. december 11.

AJTP szóbeli a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban

2020. január 17.

Központi írásbeli

2020. január 18. 1000
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(
vagy bármely az egységes írásbeli vizsgára jogosult középiskola)

(pótnap csak igazolással január 23. 1400 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2020. január 24. 800-1600 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2020. január 27. 800-1600 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2020. február 6. 800-1600 óráig

Felvételi jelentkezés

2020. február 19-ig
A jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot az általános iskola elektronikusan állítja elő.

Iskolai felvételi
     kéttannyelvű
     emelt szintű német
     emelt szintű biológia
     emelt szintű matematika

2020. február 29 800-tól
angol szóbeli

német szóbeli
biológia és kémia szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 3. és 5. 1430 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2020. március 16-tól megtekinthető iskolánkban és a www.kjg.hu honlapunkon

Végleges döntésről írásos értesítés

2020. április 30.

 

A felvételi eljárásról

 

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja az iskolai jelentkezési laphoz!

Az iskolai felvételin a képességeken túl a választott tagozatnak megfelelő felkészültséget is mérünk. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.
A szóbeli felvételi tantárgyankénti tematikáját az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.
Egy tanuló több tagozatra is jelentkezhet, ekkor a jelentkezésének megfelelő összes felvételi vizsgán részt kell vennie ezen a napon.
A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 27-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. Az írásbeli feladatlapok értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk.

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.


Felvételi pontszámítás

 

központi írásbeli felvételi

magyar központi írásbeli felvételi                 50 x 0,6 =                   30 pont          

matematika központi írásbeli felvételi          50 x 0,6 =                   30 pont

Írásbeli összesen                                                                              60 pont                       60 %

 

iskolai szóbeli                                                                                    20 pont
(a tagozatnak megfelelő tantárgyból (angol vagy német, biológia és kémia vagy matematika)

Szóbeli összesen                                                                               20 pont                       20 %

 

hozott pontok az 5. 6. 7. év végi és a 8. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül                                       20 pont

 

Hozott pontok összesen                                                                   20 pont                       20 %

 

Összes elérhető pont                                                                        100 pont                     100 %